Waar ben jij bang voor?

Iedereen is wel ergens bang voor. Voor het verliezen van een baan, falen van een opdracht of voor ruzie met iemand. Angst is een gevoel naar aanleiding van een idee. Naarmate je het idee of de gedachte onderzoekt, ontdek je hoe reëel de gedachte is en in hoeverre het betrekking heeft op jouw situatie.

Er is niets mis met angstige gevoelens. Angst kan je helpen om jezelf veilig te houden. Als je aan het bergbeklimmen bent, een wild dier tegenkomt of te hard rijdt, is angst een goede raadgever. Ook als je in je werk of op straat iemand ontmoet en een onveilig gevoel krijgt, is dat iets om serieus te nemen. Je spreekt dan van functionele angst. Een andere soort angst is chronische angst. Dit zijn angstige gevoelens die je beperken om actie te ondernemen, om te groeien en zelfs om jezelf te zijn. Je zorgen maken is daar een duidelijk voorbeeld van. Als je je zorgen maakt, kost dat veel energie. Je voelt je machteloos en haalt je van alles in je hoofd. Het beperkt je eerder dan dat het je helpt!

Ontdek jouw denkpatroon

We hebben per dag meer dan 65.000 gedachten waarvan 95% dezelfde gedachten zijn als die dag daarvoor. Deze gedachten vormen denkpatronen in onze hersenen. Deze denkpatronen zijn grotendeels negatief en vaak doorgegeven via onze (voor)ouders en verzorgers. Om de keten te doorbreken, is het nodig om je denkpatronen te herkennen.

Eerst is er een idee, een gedachte. Dan volgt er een gevoel of emotie. De reactie daarop is een actie. Dit uit zich in bepaald gedrag. Dit gedrag kan destructief zijn of in ieder geval je beperken. Om chronische angst te relativeren, begin je met het onderzoeken van je gedachtes. Hoe reëel en relevant zijn die?

Herkader je gedachten

Een speelse manier om flexibeler met je gedachten om te gaan is ‘herkaderen’. Door gedrag of een situatie in een ander kader te plaatsen, ontdek je nieuwe dingen. Je stimuleert je creatieve brein en gaat op zoek naar de mogelijke intenties achter gedrag of de hogere betekenis van een situatie. Wat zou ook waar kunnen zijn?

Door te spelen met mogelijkheden geef je ruimte aan je gedachte. Het staat niet meer zo vast. Je kunt steeds flexibeler denken. Dit helpt om je angsten te relativeren en geeft je ruimte voor nieuwe inzichten.

Wat wil je wel?

Als er ‘gevaar’ is focus je je op je zorgen. Je vergeet te bedenken en te voelen wat je wel wilt. Je kunt leven vanuit liefde of vanuit angst. Al ons gedrag is terug te brengen naar een van die twee uiterste. Als je je leven leeft vanuit liefde, volg je je hart. De positieve gevoelens die uit je hart komen ontstaan niet door een gedachte. Deze gevoelens zijn duizenden malen sterker dan angstige gedachten.

Richt je op een positieve uitkomst. Heb vertrouwen en durf ergens voor te gaan! Laat je niet belemmeren door angst, zeker niet dat van anderen. Leef je droom!