Rolf Grouve is directeur/mede-eigenaar van diverse bedrijven. Hij heeft zowel een IT- als een bedrijfskundige achtergrond en heeft (inter)nationale ervaring met het toekomstbestendig maken van organisaties en het ondersteunen van ondernemers in verschillende branches. Rolf heeft meerdere boeken geschreven over ondernemerschap. Ook verzorgt hij (gast)colleges bij verschillende hogescholen.

Anticipeer op de toekomst, want de wereld verandert snel. In Ondernemerskracht beschrijft Rolf Grouve op een praktische manier hoe je zonder grote en radicale aanpassingen je bedrijf toekomstbestendig kan maken. Begin vandaag nog! In Subsidiekracht beschrijft Rolf welke projecten zoal voor subsidie in aanmerking kunnen komen, hoe het subsidieproces werkt, welke subsidies er zijn en welke instanties deze uitschrijven.

Tot op heden zijn van Rolf bij ons verschenen: Ondernemerskracht, IT-Kracht, Subsidiekracht, Crisiskracht en Boekenkracht.