Daarom zijn nieuwsgierige mensen succesvol!

Op de een of andere manier heeft het woord ‘nieuwsgierig’ een nare bijsmaak. En toch is het een belangrijke eigenschap van een succesvol persoon. De kans op een positief resultaat is namelijk vele malen groter als je leeft met een nieuwsgierige blik. Opeens zie je mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Je ontdekt krachten in jezelf en anderen. Nieuwsgierigheid prikkelt de geest. Het daagt je uit om je wereldbeeld te verbreden, om buiten de box te denken.

Nieuwsgierig zijn vraagt om een open houding, een open houding naar anderen maar ook naar jezelf. Zelfreflectie zorgt ervoor dat je jezelf steeds beter begrijpt. Je ontdekt waarom je doet wat je doet, denkt wat je denkt en voelt wat je voelt. De bedoeling is niet om jezelf te analyseren of te beoordelen, maar om op te merken wat er bij je speelt. Op basis van deze info kun je je gedrag bijsturen. Je blijft aan het roer staan en koers bepalen. Je ontdekt krachten in jezelf en anderen.

Door een open houding maak je verbinding. Je eigen referentiekader kun je inzetten om je in te leven in de situatie van een ander. Zolang je je oordeel uitstelt en eerst luistert naar de ander, kun je meer begrip opbrengen. Begrip is niet iets waar je recht op hebt of een voorwaarde voor een relatie. Vanuit verbinding kun je relaties opbouwen die een belangrijk en waardevol netwerk zijn voor jouw succes.

Een nieuwsgierige houding stelt je in staat te bereiken wat een ander al bereikt heeft. Een middel dat je daarvoor kunt inzetten is modelleren. Dit is een techniek uit de NLP die je helpt om het gedrag van een expert te kopiëren. Het uitgangspunt is dat jij kunt wat een ander ook kan. Zodra je helder hebt wat je wilt leren ga je op zoek naar een expertmodel. Je onderzoek zijn overtuigingen, taalgebruik, fysiologie en gevoelens. Op het moment dat je dit in kaart hebt gebracht, kun je stapje voor stapje zijn succeskenmerken toepassen bij jezelf. Deze techniek vraagt om een open houding, je zult je eigen geloofssysteem moeten loslaten. Je zult ontdekken dat je veel meer kunt als dat je dacht.

Je ontdekt meer mogelijkheden als je weer wordt zoals een kind. Niet kinderachtig, maar kinderlijk. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en zien het leven als een avontuurlijke ontdekkingstocht. Gaandeweg beperken we onze mogelijkheden door te denken in bepaalde waarheden. Je kunt je creatieve geest prikkelen door te brainstormen. Gebruik beelden of woorden en ga vrij associëren met het onderwerp waar je een andere kijk op wilt krijgen. Doe eens anders dan anders. Er is zo veel meer mogelijk dan je denkt.

Wil je succes? Wees nieuwsgierig!