De website FuturoUitgevers.nl is een product van Futuro Uitgevers BV. Futuro Uitgevers accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie op deze website, of door informatie aangeboden door deze website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website en de bijbehorende nieuwsbrieven is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@futurouitgevers.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Futuro Uitgevers is het niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze website worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken of te gebruiken voor met name marketing- en/of commerciële doeleinden.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Futuro Uitgevers. Voor gebruik dient u schriftelijk vooraf toestemming te verkrijgen van Futuro Uitgevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar info@futurouitgevers.nl.