Nanko Boerma is directeur van Transactieland.nl. Hij heeft gewerkt op het snijvlak van bestuur, beleid en ICT. Bij overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen was hij eindverantwoordelijk manager van programma’s voor innovatie en vermindering van administratieve lasten.

De stichting Transactieland.nl vindt de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen een kerncompetentie van ons land, die het verdient om tot verdienmodel voor de komende decennia te worden uitgebouwd. Nanko is auteur van de boeken Waardevolle verbindingen en Koppelzones. Deze laatste schreef hij samen met Frank den Butter en Jelle Joustra.

Waardevolle verbindingen is verkrijgbaar als boek (ISBN 9789492221063) en als e-book (ISBN 9789492221070). Koppelzones is verkrijgbaar als boek (ISBN 9789492221100) en als e-book (ISBN 9789492221117). Kijk voor meer informatie over Nanko Boerma op NankoBoerma.nl.