Veranderen zonder weerstand – Hans van Dijk
De verborgen krachten van identiteit en cultuur

Zeg je verandering, dan zeg je weerstand! Het is de grote spelbreker bij verandertrajecten. De voornaamste reden hiervoor is het niet serieus nemen van de cultuur en identiteit in de organisatie. Dit zijn in de gangbare veranderaanpakken vaak de sluitposten. Mensen voelen zich niet serieus genomen, het vertrouwen neemt af en ze haken mentaal af.

Is er een manier om met organisatieverandering bezig te zijn die geen weerstand met zich meebrengt? Jazeker! Een aanpak die begint bij de intrinsieke motivatie van de betrokkenen en bij hetgeen mensen belangrijk en van waarde vinden. En waarbij het veranderproces ‘van binnenuit’ begint.

In het boek Veranderen zonder weerstand laat Hans van Dijk zien hoe weerstand op natuurlijke wijze ontstaat in verandertrajecten en hoe je de switch kunt maken naar een andere kijk op de aanpak van verandering: veranderen van binnenuit. Het biedt handvatten en analysehulpmiddelen die het in kaart brengen van identiteit en cultuur faciliteren.

Over de auteur:
Hans van Dijk is van huis uit theoretisch fysicus. Na enkele jaren in de wetenschap en techniek heeft hij zich de rest van zijn carrière vooral verdiept in de zachte kant van het organiseren en de rol van menselijk gedrag in organisatieontwikkeling. Hij is dan ook in staat scherpe analyses te koppelen aan intuïtie en gevoel voor wat de mens in organisaties beweegt en bezighoudt.

Previews, recensies en interviews:
Recensie Veranderen zonder weerstand, door Simon Bos bij Managementboek
Recensie Veranderen zonder weerstand, bij Managementboek
Recensie Veranderen zonder weerstand, door Hanneke Tinor-Centi
Preview Veranderen zonder weerstand, door Hans van Dijk bij Managementboek