Koppelzones – Nanko Boerma, Frank den Butter, Jelle Joustra

verschenen:  ISBN boek: 
Lagere transactiekosten door organisatorische innovatie

Door toenemende concurrentie gaan bedrijven zich steeds meer specialiseren. Dit leidt tot steeds meer afstemmingskosten in steeds langere ketens van productie en distributie. Bedrijven die deze transactiekosten het best weten te beheersen zullen de winnaars in de concurrentiestrijd zijn. Dit vraagt om effectief transactiemanagement.

Talloze studies tonen aan dat er veel winst te halen is met betere samenwerking binnen ketens. Maar hoe krijg je alle afzonderlijke bedrijven binnen die ketens zo ver? De bedrijven hebben allemaal hun eigen belangen en willen met zo min mogelijk moeite zo veel mogelijk voordeel halen. Liftersgedrag ligt op de loer. Het inrichten van een koppelzone maakt het ketenpartners mogelijk om de transactiekosten te verminderen en daarmee de winst te incasseren.

Koppelzones presenteert een aanpak voor het verminderen van koppelfricties in ketens. Kernwaarden daarbij zijn: onafhankelijke regievoering, de opbouw van vertrouwen en het toewerken naar een eerlijk besluit. U krijgt hiermee de handvatten om organisatorische innovatie te realiseren en u gaat aan de slag met zes tactische richtlijnen voor het opstellen van een koppelzone. Tevens krijgt u drie richtlijnen om de koppelzones vervolgens goed te kunnen managen.

Door te investeren en te innoveren in de verbindingen die uw bedrijf legt met uw partners in de keten kunt u transacties gemakkelijker en goedkoper uitvoeren. En pas dan plukt u echt de vruchten van specialisatie.

Over de auteurs:
Frank den Butter is sinds 1988 hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit. Hij was van 1998 tot 2003 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Frank heeft vele wetenschappelijke publicaties, zowel in de internationale als in de Nederlandse literatuur.

Nanko Boerma is directeur van Transactieland.nl. Hij heeft gewerkt op het snijvlak van bestuur, beleid en ICT. Bij overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen was hij eindverantwoordelijk manager van programma’s voor innovatie en vermindering van administratieve lasten. Daarnaast is Nanko ook auteur van het boek Waardevolle verbindingen.

Jelle Joustra is onderzoeker bij Transactieland.nl en Business Analyst bij Monitor Deloitte. In opdracht van stichting transactieland.nl heeft hij verder onderzoek gedaan naar het ontstaan van nieuwe, innovatieve samenwerkingsvormen tussen ondernemingen in de Nederlandse dance-industrie.

Previews, recensies en interviews:
Recensie Koppelzones, bij TPC Online