Overbeek in NRC over ‘diversiteit’

Afgelopen zaterdag is in NRC een groot artikel verschenen over ‘diversiteit’ op de werkvloer. In het artikel komt auteur Bert Overbeek van het boek ‘Mannen en/of Vrouwen‘ ook ruimschoots aan het woord.

In het 2 pagina’s grote artikel met de kop ‘In de praktijk vieren vooroordelen nog hoogtij’ wordt stilgestaan bij de verdeling mannen/vrouwen op de werkvloer, en in de top van het bedrijfsleven. In het artikel komen  twee (vrouwelijke) advocaten aan het woord, alsmede Bert Overbeek die eerder dit jaar het veelgelezen boek ‘Mannen en/of Vrouwen, diversiteit op de werkvloer‘ schreef. Overbeek pleit in het artikel onder andere voor quota om tot een betere balans te komen in de top van het bedrijfsleven.

Het volledige artikel is te lezen op de website van NRC.