Fedde Monsma zet visie op papier

Politicoloog en arbeidsmarkt-deskundige Fedde Monsma werkt aan een boek waarin hij, mede aan de hand van talrijke interviews, een beeld schetst van de toekomstige arbeidsmarktverhoudingen. Het boek zal begin 2017 verschijnen bij Futuro Uitgevers.

Monsma is onder andere werkzaam als adviseur Nieuw Beleid bij Werkgevers in de Sport en heeft een verleden als bestuurder, coördinator en CAO-onderhandelaar bij vakbond CNV. De arbeidsmarkt verandert en vanuit dat idee werkt Monsma aan vernieuwing en modernisering van arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen. Zijn eerste boek zal over enkele maanden verschijnen en details daarover (titel, verschijningsdatum etc.) worden later bekend gemaakt.