Ik merk dat er een aantal ineffectieve manieren van communiceren zijn die door veel managers gebezigd worden. Veel managers leggen veel te veel uit. Managers zijn zelf te veel aan het woord. Uitleggen van de principes is prima. Maar uitleggen hoe de ander de principes dient toe te passen moet niet te veel gebeuren. Het is beter om de medewerker zelf aan het denken te zetten. Tevens zie ik vaak dat managers proberen gelijk te krijgen in een gesprek. Ze zijn continu bezig de ander te overtuigen. Als het ene argument niet werkt, gebruiken ze wel een ander argument. Als je meedoet met een wedstrijd wie het beste kan discussiëren is het prima, maar als je je mensen mee wilt krijgen, werkt deze aanpak niet! Als je mensen mee wilt krijgen is het wijs om de inzichten uit de neurowetenschappen over menselijk gedrag mee te nemen in je manier van communiceren.

Als je communiceert met het brein in gedachten, moet je openhartig communiceren. Je bent je namelijk bewust van de invloed van je communicatie op het onbewuste, automatische en emotionele brein van de ander. Als je dit goed begrijpt, gaat de ander als vanzelf mee. Doe je dit niet goed, gaat de ander gemakkelijk in de contramine. De kern van deze vorm van communicatie is de verbinding centraal te zetten. En dus niet de taak of het doel dat je wilt bereiken. Ga dus niet te veel de inhoudelijke rationaliteit in, maar spreek met het brein in gedachten. Zorg ervoor dat je op dezelfde golflengte spreekt! Door deze manier van communiceren breng je de ander echt verder.

Volgens Judith E. Glaser zijn er vijf vaardigheden die je moet beheersen om openhartig te communiceren. Allereerst is het belangrijk om rapport op te bouwen. Door rapport op te bouwen zorg je ervoor dat je op dezelfde golflengte komt als de ander. Ten tweede is het belangrijk om actief te luisteren. Actief luisteren betekent dat je luistert zonder vooroordeel. Je legt al je vooringenomen ideeën aan de kant. Daarnaast ben je volledig aanwezig als je luistert. De volgende vaardigheid gaat over vragen stellen. Het is belangrijk om onderzoekende vragen te stellen. Hierdoor gaat je gesprekspartner nadenken en minder amygdala-activatie is het gevolg. Door vervolgens het begrip succes te verdiepen, zorg je ervoor dat je met elkaar in gesprek komt wat succes betekent, zodat je beide met dezelfde golflengte over succes spreekt. De onzekerheid vermindert en je zorgt voor actiegerichtheid vanuit verbinding en samenhang. Tot slot ga je je boodschap chargeren. Door een boodschap vanuit andere punten te belichten, krijg je informatie om te toetsen of de ander je voldoende begrepen heeft.

Door deze vaardigheden in te zetten onderdruk je de amygdala. Daardoor wordt de prefrontale cortex actiever. De prefrontale cortex is nodig voor het opbouwen van vertrouwen, het komen met nieuwe ideeën en het toepassen van je innerlijke wijsheid. Een actieve prefrontale cortex is ook nodig om contact te maken met je hart. Deze vaardigheden zorgen er ook voor dat je neurotransmitters aanmaakt, zoals oxytocine. Oxytocine is nodig voor onderling vertrouwen. Tot slot zorgt activeren van de prefrontale cortex voor actievere spiegelneuronen die weer nodig zijn voor empathie. Openhartige communicatie wordt gemakkelijker als je snapt hoe het brein werkt. Al met al zorgt openhartige communicatie ( als onderdeel van neuroleiderschap) voor de ontwikkeling van iemand naar een hoger breinniveau!