Kees Lindhout

Workshop over ‘Kracht zonder macht’

In Bel-Ami in Bussum hebben de auteurs van het boek ‘Kracht zonder macht‘ vanmiddag een seminar verzorgd. De bijeenkomst stond in het teken van ‘ketensamenwerking’, het centrale thema uit het boek.

De pakweg 20 deelnemers kregen een inspirerend verhaal van inleider Gert Koelewijn over zijn praktijkervaringen in de zorg te horen. Verder waren aanwezig Jos van Rooyen, Chester Jansen en Kees Lindhout, drie van de auteurs van het boek dat eind 2015 is verschenen, om met de deelnemers van gedachten te wisselen over (het organiseren van) ketenregie en -samenwerking. 

Na afloop van de workshop keerden de bezoekers met een exemplaar van het boek ‘Kracht zonder macht‘ huiswaarts. 

Lees verder

Wat is Change Management?

Verandering grijpt om zich heen. Niet in de laatste plaats om sneller, beter, leniger te organiseren. We grijpen daarbij naar agile, lean, e.a. Er moet iets veranderen. En toch, als ik het heb over veranderen, kijken mensen me soms wat glazig aan, en zeker niet onterecht. Veranderen, en dan specifiek ‘Change Management’ (of Veranderkunde, Verandermanagement, Transformatie) is een breed begrip en wat bedoelen we hier nu precies mee?

Verandermanagement kan gedefinieerd worden als het verbeteren van het business resultaat door het aanpassen van de manier waarop het werk wordt uitgevoerd.

Dit kan impact hebben op alles in het bedrijf en kan (soms moet) de relatie met stakeholders buiten het bedrijf sterk beïnvloeden. Dit raakt processen, systemen, organisatie, mensen (gedrag, cultuur, kennis, vaardigheden), maar ook visie, strategie en vooral: de manier waarop we de dingen doen.

Organisaties hebben in de regel een heel portfolio aan programma’s en projecten lopen. Deze brengen ook verandering. En ja, dat is natuurlijk zo. Toch is er een belangrijk verschil met de reguliere programma’s en projecten en een veranderprogramma. Chris Argyris legt dat verschil uitstekend uit. Ik het kort: Veranderen is een vorm van organisatorisch leren. Je wilt het immers beter doen, leren van je fouten, vasthouden wat goed gaat en ontwikkelen naar een hoger doel en een hogere performance. Leren kun je doen met een enkelvoudige loop (single loop learning) of een dubbele loop (double loop learning). Bij het enkelvoudig leren blijf je binnen de gebaande paden. Bij het dubbel loop leren stel je alles ter discussie, je wilt namelijk niet alleen de fout herstellen, maar je wilt structureel beter worden. Reguliere programma’s en projecten vallen daarmee binnen het enkelvoudige leren en veranderprogramma’s binnen het dubbel loop leren.

Maar we doen agile, leren is toch ingebouwd? Zeker. Het ingebouwde leren binnen agile is een goede stap voorwaarts. Want zoals Argyris ook betoogt: organisaties moeten goed worden in verandering en daarmee in het dubbel loops leren. Toch blijft het leren binnen agile omgevingen vaak beperkt tot de verschillende teams.

Hoe zit het dan met veranderkunde, change management, transformatie, verandermanagement? Wat mij betreft zijn dat allemaal synoniemen. Sommigen betogen dat transformatie gaat over het echt anders doen en dat scope groter is. Lijkt me een beetje semantische discussie.

Cultuur is een set normen en waarden van een groep: “Zo doen we het hier”. Deze set aan normen en waarden zie je aan gedrag. Als in hoe mensen hun werk doen en met elkaar omgaan. Als er behoefte is aan cultuurverandering is er dus behoefte aan om het werk anders te doen, altijd getriggerd door een externe reden (verhogen klanttevredenheid, omzet, o.i.d.). Deze past heel goed in de definitie. Cultuurverandering is dus een veranderprogramma.

Veranderproject of veranderprogramma? Een verandering is geen project. Een project is iets met een duidelijk afgebakend begin en eind, duidelijke tijdslijnen en duidelijke deliverables. Een verandering is zeker niet te managen als een project. Bij een verandering wil je mensen enthousiasmeren om te komen tot het realiseren van de gestelde doelen. Uit de interactie met mensen kunnen onderweg nieuwe en betere ideeën ontstaan. Projectstructuren kunnen hier niet tegen en zijn daarmee niet geschikt voor verandering.

Een programma is dat wel. Een programma kent langere tijdslijnen, je kunt diverse projecten starten binnen het programma, je kunt werken met voortschrijdend inzicht en onderweg bijstellen van route en soms zelfs einddoel. Een programma is daarmee de meest geschikte structuur.

Een verandering is nogal fundamenteel. Je wilt het echt anders doen. Natuurlijk moet de lijn het doen. De lijn is immers verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en de lijn moet zichzelf veranderen en de organisatie aansturen in verandering. Toch zou ik altijd wel de programma organisatie aanraden omdat er altijd een een aantal grote gevaren op de loer liggen als: het verliezen van focus, het verliezen van de druk van business as usual, onvoldoende uithoudingsvermogen. Met een programma creëer je een aparte structuur, een aparte kracht in de organisatie die de veranderdoelen nastreeft. Daarmee behoud je focus en zorg je voor succes. Dus: de lijn moet uitvoeren, maar een programma faciliteert de verandering.

Om verandering te kunnen sturen moet je los kunnen komen van de huidige manier van werken en geen last hebben van de interne politiek. Om die reden is een impuls van buiten noodzakelijk. De lijn stuurt en voert uit, maar zaak is deze externe kracht voldoende zeggenschap en mandaat te geven binnen de verandering. Wil je deze ‘impuls van buiten’ goed benutten dan moet je zorgen dat deze zich voldoende krachtig kan opstellen en discussiepartner is op de verschillende organisatorische niveaus.

Lees verder

Video’s met auteurs gereed

De auteurs van ‘Kracht zonder macht‘ en ‘Omgaan met gevoelsmensen‘ hebben recent video’s opgenomen waarin ze meer vertellen over hun respectievelijke boeken. Deze video’s staan inmiddels live.

Kees Lindhout voert in de video over Kracht zonder macht het woord, mede namens de co-auteurs Chester Jansen, Jos van Rooyen en Harro Philip. Hij vertelt meer over de thema’s van het boek, te weten veranderkunde, regievoering en kwaliteitszorg. De video is inmiddels te bekijken.

Sjaak Overbeeke is ook vastgelegd op beeld, en vertelt in een video meer over Omgaan met gevoelsmensen. In dit boek legt hij ‘denkers en doeners’ aan de hand van theorie, ervaringsverhalen en praktische oefeningen, hoe ze beter kunnen omgaan met zogeheten ‘voelers’. Ook deze video staat inmiddels online.

 

Lees verder

Lindhout spreekt op grote conferentie

Kees Lindhout, een van de auteurs van het boek ‘Kracht zonder macht‘, heeft afgelopen dinsdag gesproken op een grote conferentie over ‘software quality’. Het evenement in De Reehorst te Ede is door circa 150 mensen bijgewoond.

Kees verzorgde ’s middags een keynotesessie waarin hij het verband legde tussen ‘de zes principes voor een optimale ketenregie’ uit het recent verschenen boek en ‘het waarborgen van klantwaarde in een wereld waarin IT wordt geleverd vanuit de ketens’. Aan de orde kwamen zaken als ketens die soms ook landen- en culturele grenzen overschrijden, de stabiliteit van ketens en anticiperen op veranderingen.

Op het drukbezochte evenement spraken verder onder andere Amir Arooni (CIO bij Nationale Nederlanden), Anko Tijman (managing consultant The Future Group) en Hans Mulder (professor aan de Antwerp Management School).

 

Lees verder

Zachte factoren

Kracht Zonder Macht’ is een boek over het succesvol uitvoeren van ketenregie. ‘Zonder Macht’ duidt dan op het feit dat je in een keten werkt met ketenpartners en dat deze ketenpartners vrijwillig samenwerken. Je hebt daarmee geen hiërarchische macht over deze partner(s). Hoe kun je dan toch, met al die ketenpartners, voldoende kracht ontwikkelen en hoe zit het nu met de zachte factoren?

Lees verder

Drukbezochte avond over regie

Zo’n tachtig mensen hebben vanavond in Nieuwegein een thema-avond bezocht over ‘ketenregie’. Op het door TestNet georganiseerde evenement sprak onder andere Kees Lindhout, een van de auteurs van het boek ‘Kracht zonder macht‘.

TestNet is een vereniging met meer dan 1600 professionele testers, en organiseert geregeld inhoudelijke sessies met en voor de leden. In Nieuwegein waren vanavond naast Kees ook mede-auteurs Chester Jansen, Harro Philip en Jos van Rooyen aanwezig. Kees was een van de sprekers over ketenregie, en stond uiteraard stil bij ‘de zes principes naar optimale ketenregie’ zoals die in het recent verschenen boek ‘Kracht zonder macht‘ aan bod komen. En het bleef nog lang onrustig…

Lees verder

Mooie boekrecensie op TestNet

De auteurs van ‘Kracht zonder macht‘ hebben geen reden tot klagen over publiciteit. Afgelopen weekend verscheen er ook weer een mooie recensie van hun boek en nu bij TestNet, het online platform voor de Nederlandse ‘testgemeenschap’.

Eerder schreven de auteurs Chester Jansen, Kees Lindhout, Harro Philip en Jos van Rooyen al artikelen voor het tijdschrift Nieuwsblad Transport en voor het ondernemersplatform Baaz. Hierin konden ze uitgebreid ingaan op de thema’s van hun boek ‘Kracht zonder macht‘, te weten verandermanagement en ketenregie. En nu is hun boek dus gerecenseerd door TestNet, en het is een uitermate positieve recensie geworden. Zo valt te lezen: “..als de principes en aanpak uit dit boek in praktijk worden gebracht, de kans op succesvol geïmplementeerde en werkende ketens een stuk groter is geworden… Prima leesvoer voor de (test)professional dus!” De complete recensie is hier te lezen.

Lees verder

Groot artikel over ketenregie

In de jongste editie van Nieuwsblad Transport, die afgelopen vrijdag is verschenen, staat een paginagroot artikel over ‘ketenregie’ dat door de auteurs van het boek ‘Kracht zonder macht‘ is geschreven.

Veranderingen volgen elkaar razendsnel op, en dat geldt zeker voor de transport- en logistieke sector. De auteurs Harro Philip, Jos van Rooyen, Chester Jansen en Kees Lindhout maken in het artikel duidelijk dat een goede ketenregie en samenwerking, essentieel zijn om die (snelle) veranderingen het hoofd te kunnen bieden. En juist die samenwerking kan leiden tot concurrentievoordeel.

Meer weten over dit onderwerp? Lees dan het boek ‘Kracht zonder macht, met zes principes naar optimale ketenregie’ dat begin vorige maand is verschenen. Het boek (in papieren versie of als e-book) is bij alle Nederlandse en Belgische boekhandels verkrijgbaar en kost 23,95 euro.

Lees verder

Tafelkleed

Vandaag zag ik een filmpje van iemand die met succes het tafelkleed onder een gedekte tafel wist weg te trekken. De spullen bleven keurig staan. Dit is de wet van traagheid. Het servies heeft gewoon de tijd niet om te reageren als je het snel genoeg doet. Voor het servies en de eigenaar is dat goed nieuws.

Voor veel bedrijven geldt deze wet ook. Maar in dit geval is het geen goed nieuws. Bedrijven blijven onveranderd, terwijl de wereld om hen heen wel veranderd. Je moet natuurlijk niet doen als het servies, maar sneller zijn en meebewegen. Misschien wel de markt voor zijn. Wat was er bijvoorbeeld aan de hand bij V&D? Consumenten laten de grotere ketens steeds vaker links liggen, er zijn immers voldoende alternatieven voor handen. Daarnaast had V&D een hoge kostenstructuur door veel personeel. Als je dat vergelijkt met internet winkels als Bol of Coolblue dan zit daar een significant verschil.

V&D is en was niet de enige. Kijk ook eens naar Nokia, FreeRecord Shop of Kodak. Het patroon voor al deze bedrijven was in grote lijnen hetzelfde: de wereld om hen heen verandert, maar op de een of andere manier reageert het bedrijf niet voldoende (snel). Wat kan er aan de hand zijn zou je je kunnen afvragen: Zien ze het niet? Zien ze het wel, maar willen ze het niet zien? Zien ze het, willen ze het zien, maar lukt de verandering niet snel genoeg? Wat het antwoord ook is, in alle gevallen was het voor genoemde bedrijven niet snel genoeg. De wet van traagheid geldt hoe dan ook.

Op basis van mijn persoonlijke ervaring durf ik de stelling dat de eerste vraag geldt. Men ziet het niet (in de meeste gevallen). De gevestigde orde leeft zo in de wereld die zij kennen dat al het nieuwe wordt afgehouden. En dat kan dodelijk zijn. Laat dat niet gebeuren en innoveer. Innoveer voortdurend. Ook al denk je dat je goed bezig bent, ook al denk je dat je marktleider bent. Mocht je al innoveren vraag je dan af of je snel genoeg verandert. Blijf je staan, beweeg je mee of dicteer je de markt? En tenslotte, innovatie lukt niet met alleen intern personeel. Haal externe kennis in huis. Externe kennis met lef, mensen die met tact heel confronterende vragen durven stellen, mensen die zorgen dat ze gehoord worden.

Meer inspiratie nodig? Kom dan naar ons seminar.

Lees verder

Auteursblog voor ondernemers

De auteurs van het onlangs verschenen boek ‘Kracht zonder macht’ hebben een inspirerende column geschreven voor Baaz, het platform voor ondernemers. Deze staat sinds vandaag online.

Door toenemende concurrentie zijn organisaties zich steeds meer gaan specialiseren. Dit heeft geleid tot steeds langere ketens van productie en distributie. Ketens die vaak ook culturele en landsgrenzen overschrijden. Organisaties zijn hierdoor in toenemende mate afhankelijk van elkaar geworden. Door echt goed samen te werken in die ketens, kan stevig concurrentievoordeel worden behaald. Maar volgens Kees Lindhout, Chester Jansen, Jos van Rooyen en Harro zijn veel bedrijven zich daarvan niet goed genoeg bewust. Zij geven dan ook tips (ze spreken zelf over “zes principes naar een goede ketenregie”) om hiermee aan de slag et gaan.

Voor de volledige column, lees hier.

Lees verder
1 2