Arjen Sernee verzorgt workshop

Op donderdag 5 november verzorgt auteur Arjen Sernee een workshop in de bibliotheek te Almere over zijn boek ‘De weg naar tevredenheid‘. De toegang is gratis en uiteraard is de bijeenkomst ‘coronaproof’.

De bijeenkomst duurt van 13:00 tot 15:00 en vindt plaats in de nieuwe zaal van de Bibliotheek Stad. Tijdens deze zogeheten Walk&Talk bijeenkomst verzorgt gastspreker Arjen Sernee de workshop ‘De weg naar tevredenheid‘. Succes in je werk en in je leven blijkt samen te hangen met de mate van je tevredenheid.

Arjen geeft in deze workshop inzicht in tevredenheid, effecten daarvan en hoe je meer tevredenheid in je (werk)leven kunt realiseren. Hij gaat daarbij onder andere in op welke oorzaken een rol spelen bij jouw persoonlijkheid, denken en gedrag en geeft tips over de vijf patronen of strategieën van handelen, die bewust gebruikt kunnen worden om functioneel te handelen en meer tevredenheid te bereiken in je leven.

Een gratis toegangsaartje is hier verkrijgbaar.

Meer titels bij bibliotheken

Opnieuw zijn enkele van door ons uitgegeven boeken door NBD Biblion opgenomen in het aanbod van de Nederlandse bibliotheken, hetgeen betekent dat ze daar binnenkort ’te leen zijn’.

Recent hoorden Rolf Grouve (auteur van ‘Ondernemerskracht‘) en Marieke Simons (auteur van ‘Geheim akkoord‘) al dat hun boeken in het aanbod van de Nederlandse bibliotheken worden opgenomen.

Nu kunnen we melden dat ook de boeken van Arjen Sernee (‘De weg naar tevredenheid‘) en Lydia Brewster (‘Luma‘) binnenkort te leen zijn bij de bibliotheken. Dit alles betekent dat al onze dit jaar verschenen titels, in het aanbod van de bibliotheken zijn opgenomen (we wachten nog op een besluit over de recente boeken van Saskia Harkema, Aad Dekker en Mascha Gesthuizen). 

Artikelen auteurs bij Sprout en HRzone

Afgelopen periode zijn artikelen van onze auteurs Rolf Grouve en Arjen Sernee verschenen op enkele online platforms. Heel mooi natuurlijk, want zo kunnen ze de thema’s uit hun boeken weer voor het voetlicht brengen.

Zo is een artikel verschenen van Rolf Grouve op het ondernemersplatform Sprout. Rolf, auteur van het boek ‘Ondernemerskracht‘, schrijft hierin over ondernemers die op vakantie gaan en geeft hun tips. Het gehele artikel is bij Sprout te lezen. Overigens: Rolf gaat hier op regelmatige basis artikelen schrijven.

En verder heeft Arjen Sernee, auteur van ‘De weg naar tevredenheid‘, een artikel geschreven voor het platform HRzone. Dit is een belangrijke platform voor HR-professionals en dus een belangrijke doelgroep voor het thema uit het boek van Arjen. Het artikel verschijnt morgenochtend op de website van HRzone.

Twee nieuwe titels nu te koop

Gisteren is ons 51ste boek verschenen, te weten ‘Halverwege het einde‘ van Mascha Gesthuizen. En sinds vandaag is ons 52ste boek beschikbaar, namelijk ‘De weg naar tevredenheid‘ van Arjen Sernee.

Voor beide auteurs is het hun eerste boek. ‘Halverwege het einde‘ van Mascha is een aangrijpende roman over depressie, en is deels gebaseerd op haar ervaringen als huisarts. Het managementboek ‘De weg naar tevredenheid‘ van Arjen helpt lezers en bedrijven om met meer tevredenheid, ook productiever etc. te worden.

Beide papieren boeken zijn nu dus verschenen, en de e-books van beide titels verschijnen morgen.

Sernee toont ‘De weg naar tevredenheid’

Vanaf morgen  is het boek ‘De weg naar tevredenheid‘ van Arjen Sernee bij alle Nederlandse en Belgische boekhandels verkrijgbaar. Over enkele dagen  zal het bijbehorende e-book eveneens verkrijgbaar zijn.

Arjen Sernee (53 jaar) helpt al vele jaren mensen en bedrijven, onder andere met e-learning en trainingen, maar daar komt nu dus een boek bij. Het is zijn debuut, en alweer titel nummer 52 van  Futuro Uitgevers.

Uit vele onderzoeken blijkt dat hoe meer tevreden ‘de mens’ is, des te productiever, gezonder en socialer hij/zij is. Op een pragmatische wijze helpt Arjen met dit boek de lezer om ook deze stappen te maken.

 

Boektitel Arjen Sernee is bekend

Half mei zal het boek ‘De weg naar tevredenheid‘ van Arjen Sernee bij ons verschijnen. De titel en bijbehorende ISBN zijn inmiddels vastgelegd.

Eind februari konden we al bekend maken dat Arjen en Futuro Uitgevers gaan samenwerken. Inmiddels zijn dus ook de titel, het ISBN (9789492939036) en de verschijningsmaand (van boek en e-book) bekend.

Het manuscript van het boek ‘De weg naar tevredenheid‘ ligt inmiddels bij de eindredacteur en dus hebben we inmiddels ook al met Arjen gesproken over de promotie- en media-activiteiten.

 

 

Arjen Sernee kiest voor samenwerking

Morgen bestaat Futuro Uitgevers drie jaar… en vandaag hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met psycholoog Arjen Sernee. Zijn managementboek verschijnt over enkele maanden bij ons.

Het draait in de huidige maatschappij steeds vaker om ‘individuele verantwoordelijkheid’. Het gevolg is dat de aandacht steeds meer uitgaat naar het eigen geluk. De druk om ‘gelukkig te zijn’ wordt steeds groter, maar mensen worstelen daarmee. Enerzijds proberen ze ‘geluk’ te verwerven door zich te focussen op de eigen belangen, maar het andere uiterste is dat men de eigen belangen juist teveel opzij schuift om aanzien, waardering en daarmee geluk te verkrijgen. Geen van beiden strategieën is effectief.

In dit boek bepleit Arjen Sernee de ‘middenweg’ en laat zien dat een maximale gevoel van welbevinden of tevredenheid pas te realiseren is als er een evenwicht is tussen het eigen belang en dat van de ander. Zijn boek verschijnt nog voor de zomer.