Arjen Sernee kiest voor samenwerking

Morgen bestaat Futuro Uitgevers drie jaar… en vandaag hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met psycholoog Arjen Sernee. Zijn managementboek verschijnt over enkele maanden bij ons.

Het draait in de huidige maatschappij steeds vaker om ‘individuele verantwoordelijkheid’. Het gevolg is dat de aandacht steeds meer uitgaat naar het eigen geluk. De druk om ‘gelukkig te zijn’ wordt steeds groter, maar mensen worstelen daarmee. Enerzijds proberen ze ‘geluk’ te verwerven door zich te focussen op de eigen belangen, maar het andere uiterste is dat men de eigen belangen juist teveel opzij schuift om aanzien, waardering en daarmee geluk te verkrijgen. Geen van beiden strategieën is effectief.

In dit boek bepleit Arjen Sernee de ‘middenweg’ en laat zien dat een maximale gevoel van welbevinden of tevredenheid pas te realiseren is als er een evenwicht is tussen het eigen belang en dat van de ander. Zijn boek verschijnt nog voor de zomer.