Weer veel mooie recensies erbij

Meerdere titels van Futuro Uitgevers hebben de afgelopen week goede kritieken gekregen. Zo werden ‘Ondernemer in 100 dagen‘ en ‘Mannen en/of Vrouwen‘ online middels een recensie besproken.

Mannen en/of Vrouwen van Bert Overbeek kreeg opnieuw een prima recensie op de website van Managementboek, platform voor businessinformatie. Alle daar verschenen recensies zijn hier te bekijken.

Ook kreeg Ondernemer in 100 dagen van Thomas Blekman eveneens een goede recensie op de website van Managementboek. Hier valt te lezen hoe de recensent over dit onlangs verschenen boek oordeelt.