Van ambitie naar resultaat

Het realiseren van grote doelen, begint met het zetten van kleine stappen. Dat is al uit veel onderzoeken gebleken. Neem bijvoorbeeld het boek De kunst van Kaizen van Robert Maurer, hoogleraar aan de medische faculteit van UCLA. Volgens Maurer kan het biologische vluchtgedrag van je hersenen, dat succes en creativiteit blokkeert, omzeild worden door steeds kleine eenvoudige veranderingen aan te brengen.

Teresa Amabile, hoogleraar aan de Harvard Business School, trekt soortgelijke conclusies. Haar onderzoek heeft uitgewezen dat mensen productiever worden wanneer ze het gevoel hebben vooruitgang te boeken, ook al gaat het maar om kleine stappen.

Ook in mijn dagelijks werk zie ik vaak bedrijven met grootse ambities, die het vervolgens lastig vinden om het geduld op te brengen om hier met kleine stappen naar toe te werken. Als een doel eenmaal geformuleerd is, moet dit zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Daarom gaan leidinggevenden vaak ‘duwen’ op resultaten. En zolang er ‘geduwd’ wordt, lijkt dit ook daadwerkelijk te lukken. Echter, zodra men stopt met ‘duwen’, verdwijnen de resultaten ook weer.

Betekent dit dat je niet ambitieus moet zijn in je doelen en tijdslijnen? Natuurlijk wel, graag zelfs! Maar het betekent ook dat je niet binnen een paar weken substantiële én blijvende resultaten moet verwachten. Echte (gedrags)verandering kost nu eenmaal tijd. Zo zie ik vaak een verandering pas echt goed landen, juist wanneer men het gevoel heeft dat het proces niet heel snel gaat.

Dat bedrijven graag snel grote stappen richting hun ambitie willen zetten is niet zo gek. Vergelijk het maar eens met een persoonlijke ambitie, zoals het willen lopen van een marathon. Zodra je dit plan hebt opgevat, wil je toch het liefst dat dit volgende week of maand lukt? Maar trainen voor een marathon duurt nu eenmaal langer dan een paar dagen of weken. Het vraagt om maandenlang trainen en het aanpassen van je dagelijkse routines.

Zowel zakelijke als persoonlijke ambities vragen om geduld zonder daarbij concessies te doen aan die ambitie. Dus hoe pak je het aan als je substantiële én blijvende resultaten op je ambitie wilt?
1. Formuleer een ambitieus doel inclusief bijbehorende realistische tijdslijn. 
Bijvoorbeeld: november volgend jaar wil je de marathon van New York uitlopen binnen 5 uur.
2. Bedenk de eerste kleine stap die je vandaag al kunt zetten.
Bijvoorbeeld: het maken van een trainingsprogramma met het doel binnen 10 weken in staat te zijn 10 kilometer hard te lopen. En liefst nog kleiner dan dit!
3. Zorg dat je je voortgang monitort. 
Bijvoorbeeld: het monitoren van je hardlooptraining in een app als Runkeeper of Strava.
4. Erken én vier je successen, hoe klein dan ook! 
Bijvoorbeeld: bij het behalen van elke 10 kilometer binnen een gestelde streeftijd, jezelf belonen met nieuwe hardloopkleding.

Als je deze stappen consequent inzet voor zakelijke en persoonlijke doelen, moet het goed komen! Laat je me weten wat je ervaringen zijn?