Van protocollen naar vertrouwen – Dirk Jan Verheijen

Verschijning: eind april 2023

ISBN boek: 9789492939982. Verkoopprijs: 24,95 euro.

ISBN e-book: 9789083331102. Verkoopprijs: 9,99 euro.

Het boek Van protocollen naar vertrouwen biedt een visie op hrm die bewust afwijkt van wat op de meeste business-schools wordt gepropagandeerd. De auteur gaat uit van een paradox van deze tijd: hoe meer hrm zich vasthoudt aan instrumenten, routines en standaardoplossingen hoe minder het in staat is om aan zijn eigen vanzelfsprekendheid vorm te geven.

In vele sectoren zien we de voorbeelden terug van hoge werkdruk, onderbezetting en toenemende burn-out. Maatschappelijke organisaties kunnen niet meer leveren wat de klant en samenleving wenst. Stap voor stap wordt beschreven hoe de werksfeer door de instrumentele rationaliteit wordt aangetast met als gevolg: verschraling, disconnectie en afhankelijkheid.

Een herstel van het verstoorde evenwicht tussen economische rationaliteit en het menselijk kapitaal maakt een nieuwe creativiteit mogelijk. Aangetoond wordt langs welke weg hrm zich als het ware opnieuw moet uitvinden. Een boek dat ook voor niet hrm’ers uitdagende literatuur zal zijn.

Over de auteur

Dr. Dirk Jan Verheijen heeft zowel in loondienst als ook als zelfstandig ondernemer aan de ‘hr-agenda’ in organisaties handen en voeten geven. Werkte voor grote internationale organisaties in de luchtvaart, auto- en papierindustrie als ook voor non-profit organisaties.

Recensie

Hanneke v.d. Water: https://www.to-taalboekrecensies.nl/van-protocollen-naar-vertrouwen/