Politieke waarheid – Frank den Butter

ISBN: 9789083331119. Verkoopprijs: 24,95 euro

ISBN e-book: Verkoopprijs e-book: 9,99 euro.

Verschenen: 25 mei 2023.

In onze democratische samenleving is de politieke besluitvorming gebaseerd op wetenschappelijke analyses. In de praktijk levert dit spanning op in de relatie tussen wetenschap, politiek en beleid. Een oorzaak van die spanning is dat de politiek soms om beleidsaanbevelingen vraagt die de wetenschap in alle nuancering en onzekerheden niet kan opleveren.

De coronapandemie cq het overheidsbeleid in deze, leidde tot een uitvergroting van die spanning, waarbij in een polariserende sfeer de wetenschappelijke waarheden en feiten in het publieke debat meer en meer in twijfel werden getrokken.

Dit boek toont hoe een betere afstemming van politieke en wetenschappelijke waarheden de spanning tussen wetenschap en beleid kan doen verminderen. Dat levert meer draagvlak voor het beleid op en bevordert de welvaart in brede zin.

Over de auteur

Frank den Butter heeft 50 jaar ervaring op dit snijvlak van wetenschap en beleid. Sinds 1988 is hij hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Via onder meer een lidmaatschap van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft hij zijn ervaring in de beleidswetenschap opgebouwd en daarover zowel in Nederlandstalige vakbladen en boeken, als internationaal veel gepubliceerd. Hij schreef, samen met Nanko Boerma, eerder onder andere het boek ‘Koppelzones‘.