Bezield leiderschap

Door op waarden te sturen kan je daadwerkelijk het verschil maken als leidinggevende. Door op waarden te sturen, laat je je eigen ego los. Sturen op waarden is een krachtige en volgens mij de krachtigste manier van leiding geven. Het is een manier van leidinggeven die erg goed past bij deze tijd.

Een waarde is iets dat je belangrijk vindt. Het geeft op een stenografische manier weer, waardoor jij gemotiveerd wilt worden. Waarden zijn een enorme krachtige motivatiebron! Helaas komt veel van onze besluitvorming uit ons ego voort. Daardoor handelen wij vaak uit angst. We reageren dan op een situatie. Bij waardengedreven leiderschap reageer je niet, maar handel je bewust vanuit iets dat belangrijk is. Dan wordt waardengedreven leiderschap het instrument om bezield leiding te geven.

Veel van onze management instrumenten komen voort uit angst en richten zich vooral op het versterken van ons ego; ze stimuleren de belemmerende waarden. In plaats van dat wij ons bezig houden met het ontwikkelen van de belangrijkste waarden zijn wij bezig met het versterken van ons ego. Je kunt denken aan de overmatige controle die je in veel organisaties ziet. De waarde controle heeft het overgenomen. Controle is vaak een belemmerende waarde. Het feit dat wij allemaal op zoek zijn naar het opbouwen of behouden van een bepaald imago, kan ook een belemmerende waarde zijn.

Daarbij komt ook, dat we in het algemeen erg onbewust leven, en dus niet door hebben wat ons vooral leidt. De kans is dan terdege aanwezig dat wij niet geleid worden door onze belangrijke waarden maar door ons ego. In een bedrijf dat ik begeleid heb, bestond een groot verlangen om met de waarde innovatie bezig te zijn. Echter er was een belemmerende factor aanwezig om dit te doen, en dat was dat men zich nog te veel liet leiden door de waan van de dag. En in de waan van de dag leven heeft vooral te maken met dat veel beslissingen onbewust genomen worden. Bewustzijnsontwikkeling is derhalve essentieel voor waardengedreven leiderschap.

Bij waardengedreven leiderschap ga je dus sturen het laten leven van de waarden door bewust bij besluitvorming de persoonlijke of organisatiewaarden te betrekken. Hierdoor word jij of je organisatie doordrenkt van deze waarde. Bij mij is -bijvoorbeeld- de waarde bewustzijn erg belangrijk. Daarom zal de waarde bewustzijn  frequent een plek krijgen in mijn besluitvorming en dus ook in mijn acties en mijn bedrijf. Mijn acties zijn als het ware doordrenkt met bewustwording. Vind je empowerment belangrijk dan zullen veel van jouw acties doordrenkt zijn met empowerment!

Op de vraag of je waardengedreven leiderschap kunt leren, kan ik volmondig ja zeggen. Kennis uit de hersenwetenschappen laat dat ook duidelijk zien. Door de neuroplasticiteit van de hersenen kunnen we het nieuwe gedrag dat past bij de waarde eenvoudig eigen maken. Ego wordt hierdoor minder en waardengedreven leiderschap groeit. De kern van het leren van waardengedreven leiderschap is bewustzijnsontwikkeling in combinatie met het continu oefenen om je waarden te realiseren. Op deze wijze komt bezield leiderschap opeens wel echt dichtbij.