Poldermodel 3.0 – Fedde Monsma
De toekomst van arbeidsverhoudingen

Dat de arbeidsmarkt verandert, is een gegeven. Dat geldt ook voor de richting (meer flex, minder vast), al zijn de verhoudingen nog niet duidelijk. Veel is daar al over geschreven, maar wat betekenen die veranderingen op de arbeidsmarkt voor de arbeidsverhoudingen en de bestaande overlegstructuren?

Houden de huidige vakbonden en werkgeversorganisaties zich staande en blijft het bekende overleg tussen sociale partners (met de uitkomsten zoals we die kennen) bestaan? Kortom: hoe ziet ‘de polder’ er in 2030 uit en wat betekent dit alles voor de arbeidsverhoudingen en overlegstructuren?

Aan de hand van interviews met vakbonds- en werkgeversvoorzitters, HR-directeuren, arbeidsmarktwetenschappers, politici, arbeidsmarktdeskundigen en minder bekende ‘gewone’ medewerkers, schetst Fedde Monsma een beeld van de toekomstige arbeidsmarktverhoudingen. Hierbij behandelt hij thema’s als: organiseren vanuit onderop, samen op zoek naar gedeelde waarden, leiderschap, verbinden in maatwerk en eigen verantwoordelijkheid, en durven loslaten.

Over de auteur:
Fedde Monsma is politicoloog en een zeer ervaren arbeidsmarktdeskundige. Hij was onder andere cao-onderhandelaar bij grote bedrijven en branches bij het CNV en is hij nu werkzaam als Adviseur Nieuw Beleid bij Sportwerkgevers en als zelfstandig adviseur Arbeidsvoorwaarden en –Verhoudingen. Fedde is een vernieuwer in arbeidsvoorwaarden en deelt met regelmaat zijn visie op bijeenkomsten van de Stichting van de Arbeid, de SER, Ministerie SZW, de Tweede Kamer, Arbeidsmarkt van de Toekomst en dergelijke.

Previews, recensies en interviews:
Artikel De traditionele polder sluit niet meer aan bij veranderende arbeidsmarkt, bij ZiPconomy
Artikel De traditionele polder sluit niet meer aan bij veranderende arbeidsmarkt, bij HeadFirst
Artikel FNV verliest in moordend tempo positie aan cao-tafel, bij FD
Artikel Ook winkelketen Action zet vakbond FNV buitenspel in cao-overleg, bij FD
Artikel Laat Jumbo-akkoord bonden wakkerschudden, bij FD
Artikel 2018 wordt meer ondernemen in arbeidsvoorwaarden, bij ZiPconomy
Artikel De polder zal zich moeten vernieuwen, bij P.Zine
Interview Het poldermodel werkt niet meer, bij Managementboek
Artikel De polder moet eens in de spiegel kijken, bij Trouw
Artikel Kan het poldermodel nog overleven?, bij ZiPconomy
Artikel Zullen we het in het polderoverleg over werk hebben?, bij ZiPconomy
Radio-interview ZZP-er mist formele positie in Den Haag, bij BNR Arbeidsmarkt
Radio-interview met Fedde Monsma, bij BNR Werkverkenners
Artikel Haalt de vaste baan het jaar 2030 eigenlijk nog wel?, bij ZiPconomy
Artikel Polderparadox, bij Ensie
Recensie Poldermodel 3.0, bij Managementboek
Recensie Poldermodel 3.0, door Hanneke Tinor-Centi
Recensie Poldermodel 3.0, door Dave van Ooijen bij Managementboek
Artikel Arbeidsvoorwaarden is ondernemen, bij HRzone
[download id=”4864″], bij Zeggenschap
Artikel De polder, dat zijn wij?!, bij HS Arbeidsvoorwaarden
Artikel Wij van cao-eend…, door Fedde Monsma bij Baaz Magazine
Preview Poldermodel 3.0, door Fedde Monsma bij Managementboek