Remigreren: een ontdekkingsreis naar (t)huis – Norman Jansen

Verschijning: medio juli 2024.

Verkoopprijs: 22,95 euro. ISBN boek: 9789083415826.

Ontworteling, innerlijke onrust en het niet meer ‘thuis of welkom voelen’ zijn bekende verschijnselen waar (r)emigranten regelmatig mee te maken krijgen na de terugkeer in het thuisland. De tussentijdse veranderingen, de persoonlijke ontwikkeling en opgebouwde ervaring, maar zeker ook de gevolgen van de reverse culture shock zijn hier medeverantwoordelijk voor.

Emigranten, expats en pensionado’s vertrokken ooit naar het buitenland om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Zij realiseren zich bij vertrek nog niet dat een al dan niet geplande remigratie naar het thuisland ook de nodige voorbereiding en inspanning vergt. Een aantal van deze remigranten kan na terugkeer echter niet meer aarden en vertrekt vaak teleurgesteld opnieuw naar het buitenland. Soms weer terug naar hetzelfde land, anderen kiezen voor een totaal nieuw avontuur.

Waar lopen deze remigranten tegenaan en wat beweegt hen om voor de tweede en soms zelfs voor de vierde keer opnieuw te vertrekken? Wat ervaren zij dan als een thuis en wat heeft het gevoel van ontwortelen hiermee te maken? Wat is ontworteling eigenlijk?

Een paar eenvoudige vragen hierover, door de auteur wereldwijd gesteld via verschillende socialmediakanalen, leverde een stortvloed op aan ervaringen en emotionele reacties. Woorden zoals herkenning, opluchting en zelfs erkenning werden hierbij het meest genoemd.

Naast nuttige achtergrondinformatie bevat dit boek ook zeer persoonlijke verhalen en adviezen, afkomstig van verschillende Nederlandstalige ervaringsdeskundigen vanuit de hele wereld. Dit boek is bedoeld om toekomstige emigranten maar zeker ook nieuwe remigranten houvast en hoop te geven bij een remigratie naar het thuisland.

Auteur Norman Jansen is een ervaringsdeskundige in het meermaals (r)emigreren. Hij schreef eerder ‘De kunst van het remigreren, de ervaringen van een terugkerend expatgezin’ met daarin o.a. de verschijnselen van het Reverse Culture Shock-fenomeen en de gevolgen hiervan voor hemzelf en zijn gezin. Tevens schreef hij enkele romans (ove rmensenhandel).