Poldermodel 3.0

Poldermodel 3.0 – Fedde Monsma
De toekomst van arbeidsverhoudingen

Dat de arbeidsmarkt verandert, is een gegeven. Dat geldt ook voor de richting (meer flex, minder vast), al zijn de verhoudingen nog niet duidelijk. Veel is daar al over geschreven, maar wat betekenen die veranderingen op de arbeidsmarkt voor de arbeidsverhoudingen en de bestaande overlegstructuren?

Houden de huidige vakbonden en werkgeversorganisaties zich staande en blijft het bekende overleg tussen sociale partners (met de uitkomsten zoals we die kennen) bestaan? Kortom: hoe ziet ‘de polder’ er in 2030 uit en wat betekent dit alles voor de arbeidsverhoudingen en overlegstructuren?

Aan de hand van interviews met vakbonds- en werkgeversvoorzitters, HR-directeuren, arbeidsmarktwetenschappers, politici, arbeidsmarktdeskundigen en minder bekende ‘gewone’ medewerkers, schetst Fedde Monsma een beeld van de toekomstige arbeidsmarktverhoudingen. Hierbij behandelt hij thema’s als: organiseren vanuit onderop, samen op zoek naar gedeelde waarden, leiderschap, verbinden in maatwerk en eigen verantwoordelijkheid, en durven loslaten.

Over de auteur:
Fedde Monsma is politicoloog en een zeer ervaren arbeidsmarktdeskundige. Hij was onder andere cao-onderhandelaar bij grote bedrijven en branches bij het CNV en is hij nu werkzaam als Adviseur Nieuw Beleid bij Sportwerkgevers en als zelfstandig adviseur Arbeidsvoorwaarden en –Verhoudingen. Fedde is een vernieuwer in arbeidsvoorwaarden en deelt met regelmaat zijn visie op bijeenkomsten van de Stichting van de Arbeid, de SER, Ministerie SZW, de Tweede Kamer, Arbeidsmarkt van de Toekomst en dergelijke.

Previews, recensies en interviews:
Recensie Poldermodel 3.0, bij Managementboek
Recensie Poldermodel 3.0, door Hanneke Tinor-Centi
Recensie Poldermodel 3.0, door Dave van Ooijen bij Managementboek
Artikel Arbeidsvoorwaarden is ondernemen, bij HRzone
Artikel Overlegmodel piept en kraakt, bij Zeggenschap
Artikel De polder, dat zijn wij?!, bij HS Arbeidsvoorwaarden
Artikel Wij van cao-eend…, door Fedde Monsma bij Baaz Magazine
Preview Poldermodel 3.0, door Fedde Monsma bij Managementboek

Boek Poldermodel 3.0:
ISBN: 9789492221728
Prijs: € 22,95 (incl. btw)
Omvang: 109 pagina’s
Formaat: 15×23 cm
Bestel uw boek via:
  

E-book Poldermodel 3.0:
ISBN: 9789492221810
Prijs: € 9,99 (incl. btw)
Bestel uw e-book via: